Uialertcontroller príklad Cieľ c

Príklady kódu

3
0

uialertcontroller príklad Cieľ c

UIAlertController* alert = [UIAlertController alertControllerWithTitle:@"My Alert"
	message:@"This is an alert."
	preferredStyle:UIAlertControllerStyleAlert];

UIAlertAction* defaultAction = [UIAlertAction actionWithTitle:@"OK" style:UIAlertActionStyleDefault
	handler:^(UIAlertAction * action) {}];

[alert addAction:defaultAction];
[self presentViewController:alert animated:YES completion:nil];

Podobné stránky

Podobné stránky s príkladmi

V iných jazykoch

Táto stránka je v iných jazykoch

Русский
..................................................................................................................
English
..................................................................................................................
Italiano
..................................................................................................................
Polski
..................................................................................................................
Română
..................................................................................................................
한국어
..................................................................................................................
हिन्दी
..................................................................................................................
Français
..................................................................................................................
Türk
..................................................................................................................
Česk
..................................................................................................................
Português
..................................................................................................................
ไทย
..................................................................................................................
中文
..................................................................................................................
Español
..................................................................................................................
Балгарскі
..................................................................................................................
Íslensk
..................................................................................................................

Populárne v tejto kategórii

Populárne stránky s príkladmi v kategórii