Delphi čítať súbor

Príklady kódu

3
0

Ako čítať textové súbory v delphi

var
 Form1: TForm1;
 
implementation
{$R *.dfm} // Include form definitions
 
procedure TForm1.FormCreate(Sender: TObject);
var
 fileName : string;
 myFile  : TextFile;
 data   : string;

begin
 // Try to open a text file for writing to
 fileName := 'Test.txt';
 AssignFile(myFile, fileName);
 ReWrite(myFile);

 // Write to the file
 Write(myFile, 'Hello World');

 // Close the file
 CloseFile(myFile);

 // Reopen the file in read mode
 Reset(myFile);

 // Display the file contents
 while not Eof(myFile) do
 begin
  ReadLn(myFile, data);
  ShowMessage(data);
 end;

 // Close the file for the last time
 CloseFile(myFile);

 // Now see if the file exists
 if fileexists(fileName)
 then ShowMessage(fileName+' exists OK')
 else ShowMessage(fileName+' does not exist');

 // Delete the file and look again
 DeleteFile(fileName);
 if fileexists(fileName)
 then ShowMessage(fileName+' still exists!')
 else ShowMessage(fileName+' no longer exists');
end;
 
end.

1
0

delphi čítať súbor

	
 var
  myFile : TextFile;
  text  : string;
 
 begin
  // Try to open the Test.txt file for writing to
  AssignFile(myFile, 'Test.txt');
  ReWrite(myFile);
 
  // Write a couple of well known words to this file
  WriteLn(myFile, 'Hello');
  WriteLn(myFile, 'World');
 
  // Close the file
  CloseFile(myFile);
 
  // Reopen the file for reading
  Reset(myFile);
 
  // Display the file contents
  while not Eof(myFile) do
  begin
   ReadLn(myFile, text);
   ShowMessage(text);
  end;
 
  // Close the file for the last time
  CloseFile(myFile);
 end;

Podobné stránky

Podobné stránky s príkladmi

V iných jazykoch

Táto stránka je v iných jazykoch

Русский
..................................................................................................................
English
..................................................................................................................
Italiano
..................................................................................................................
Polski
..................................................................................................................
Română
..................................................................................................................
한국어
..................................................................................................................
हिन्दी
..................................................................................................................
Français
..................................................................................................................
Türk
..................................................................................................................
Česk
..................................................................................................................
Português
..................................................................................................................
ไทย
..................................................................................................................
中文
..................................................................................................................
Español
..................................................................................................................
Балгарскі
..................................................................................................................
Íslensk
..................................................................................................................

Populárne v tejto kategórii

Populárne stránky s príkladmi v kategórii